NTS
Nadzór Inwestorski
Firma NTS Nadzór inwestorski specjalizuje się w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego dla podmiotów prywatnych i państwowych. Inspektorzy naszej firmy posiadają uprawnienia projektowe i wykonawcze ukończone studia wyższe techniczne, podyplomowe i doktoranckie oraz szereg szkoleń i kursów. Pracownicy firmy NTS Nadzór inwestorski posiadaja doświadczenia zdobyte na runku polskim niemieckim oraz francuskim.
Obecnie świadczymy usługi w zakresie nadzoru nad wykonaniem:
  • Instalacji kanalizacyjnych
  • Instalacji wodnych
  • Instalacji wentylacyjnych
  • Instalacji klimatyzacyjnych
  • Instalacji chłodniczych
  • Instalacji gazowych
  • Instalacji sprężonego powietrza
  • Instalacji technologicznych
  • Sieci wodociągowych
  • Sieci kanalizacyjnych
Posiadamy szereg urzadzeń diagnostycznych (kamery termowizyjne, kamery inpekcyjne, urządzenia do pomiarów parametrów powierza wentylacyjnego, analizatory spalin itp.) koniecznych przy kompleksowym sprawdzeniu prawidłowości działania kontrolowanych instalacji
NTS Nadzór Inwestorski
NTS Sp. z o. o.
ul. Kaszubska 11a
35-323 Rzeszów

NIP: 5170369988
KRS: 0000558777
Właściciel
mgr inż. Grzegorz Piotrowski

tel. +48 604 056 904
fax +48 (17) 862 99 87
grzegorz.piotrowski@nts-tech.pl

Kierownik ds. inwestycji
mgr inż. Izabela Wanowicz

tel. +48 536 522 200
fax +48 (17) 862 99 87
izabela.wanowicz@nts-tech.pl

Dział Finansowo-Księgowy
mgr Magdalena Piotrowska

tel. +48 662 692 300
fax +48 (17) 862 99 87
magdalena.piotrowska@nts-tech.pl